IZLOŽBA „VERSKI SIMBOLI BEOGRADA“

07 Jun 2018 u 18:30
IZLOŽBA „VERSKI SIMBOLI BEOGRADA“

Gradska opština Palilula i Centar za kulturu "Vlada Divljan'' Vas pozivaju da prisustvujete otvaranju izložbe „Verski simboli Beograda“, koja će biti održana u foajeu ''Potkovica'' u Centru za kulturu ''Vlada Divljan'' u Beogradu, 7. juna sa početkom u 18:30 časova.

Cilj izložbe je prikazivanje simbioze različitih kulturnih i religijskih tradicija na teritoriji Beograda, kao i promovisanje njihovog međusobnog delovanja i tolerancije oličene kroz vizuru foto objektiva odabranih autora i njihovom poimanju motiva različitih verskih i crkvenih zajednica. 

Trajanje izložbe je od 7. juna do 13. juna.