Samostalna izložba slika Eve Gravara

01 Feb 2019 u 19:00
Samostalna izložba slika Eve Gravara

Svečamo otvaranje izložbe slika Eve Gravara biće održano 1.februara sa početkom u 19h, Multimedijalna sala. Izložba će trajati do 10.februara. Ulaz je slobodan! Eva Gravara Diplomirala na odseku za grafički dizajn u Beogradu,završila master studije iz oblasti grafičkog dizajna. Specijalizacija od godinu dana iz oblasti računarskog dizajna -Autodesk Centar group-. Jedan je od osnivača ASOCIJACIJE MEDIJA I UMETNOSTI u Beogradu. Angažovana kao stručni konsultant za uređenje izložbi likovnih radova dece oštećenog sluha. Predavač na evropskom kongresu dizajna DANUBIUS DESIGN sa temom “Digitalna grafika kao način likovnog izraza”. Učestvovala je u rešavanju globalnog grafičkog dizajna brojnih pozorišnih predstava, među kojima je “Medeja” i “Čekajući nebo”(rađene u francusko-srpskoj koprodukciji). Radila na ekspertskoj proceni dečijih kreativnih produkata za potrebe istraživanja o merenju kreativnosti INSTITUT ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA. Bavi se pedagoškim radom već 18 godina kao profesor likovne kulture i grafičkog dizajna, kao i IB teacher za predmet Visual Art. Priznanje za učešće na medjunarodnom projektu iz oblasti umetnosti WWW1- The Eastern Front- Ontario, Canada. Osvojeno priznanje za učešće na medjunarodnom projektu “Arte pela Paz” Sao Paulo, Brazil. Učestvovala je na mnogim grupnim kao i na samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. “Shvatajući predmet tek kao polaznu tačku za dalji razvoj svog doživljaja i povod za istraživanje samog medija, nailazim na fascinaciju samim medijem koji je sledeći korak na putu ka postizanju pune slikovnosti. Medij je način, ali i potencijalni izvor novih inspiracija i fascinacija umetnika koji polazeći uvek od detalja iz realnog koje ga neumitno okružuje, gradi sliku sopstvenog doživljaja. Likovno istraživanje prikazuje igru svetlosti da bi se prostor prethodno ravan, produbio i spakovao u novu likovnu formu. Skice i crteži su jasan oslonac do konačnog uobličavanja. Istraživanje se bazira na geometrijskoj strukturi koja je pregledna, realna i jednim delom apstraktna.« Eva Gravara dipl. grafički dizajner