ŠKOLA SOLO PEVANJA

S O L O    P E V A Nj E

Najlepši instrument je ljudski glas

Dragi naši Palilulci, građani Beograda, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Centar za kulturu ''Vlada Divljan'', u saradnji sa profesorkom pevanja Milicom Stojčev (master mizički umetnik), pokreće školu SOLO PEVANjA.

Kao što znate, za svakog talentovanog pevača kvalitetan kurs solo pevanja omogućava sticanje novih znanja i savladavanje vokalne tehnike, a pruža i odgovore na mnoge nedoumice u vezi sa ovom vrstom pevanja, tj. sa umetničkim pevanjem.

S obzirom da ničiji glas nije formiran i savršen sam po sebi, primorati ga da svesno radi za potrebe vokalne umetnosti je jako složen zadatak, ali ostvarljiv uz strpljivo vežbanje i uz dobrog instruktora. Zato je važno da postoji stručno lice,u koje će pevač steći poverenje i koje će pratiti u kom pravcu se razvija glas svakog polaznika. Takođe, deo obuke će obuhvatiti i objašnjenje osnovnih pojmovova iz oblasti anatomije, fiziologije, akustike, i fonetike, kao nauke koja pomaže da svako upozna svoj vokalni instrument i pristupi radu na njegovom usavršavanju.

Tokom kursa, značajna pažnja biće usmerena ka tehnici pevanja, pravilnom disanju, greškama koje se javljaju u pavanju, njihovim uzrocima i posledicama, muzičkim ukrasima, dikciji, fraziranju, dinamičkom senčenju i ostalim stvarima važnim za svakog solistu.

Sve što naučite u našoj ŠKOLI SOLO PEVANjA, prikazaćete na završnom koncertu tj. predstavljanju svih naših polaznika na kraju svake godine, na Sceni ''Stamenković'' u Centru za kulturu ''Vlada Divljan''. Tom prilikom, pred publikom, polaznicima će biti uručeni sertifikati, kao priznanje za napredak koji su ostvarili tokom godine. Naravno, iz godine u godinu, uz želju za daljim napredovanjem i usavršavanjem, ostvarivaćete veće vokalne rezultate, kao i priznanja u vidu višeg stepena sertifikata.

Naš kurs mogu pohađati svi polaznici stariji od dvanaest godina.

Cena časa je 2.950,00 dinara.

Časovi se organizuju dva puta nedeljno u približnom trajanju od sat vremena, u salama i učionicama Centra za kulturu, opremljenim projektorima, klavirima i svom ostalom opremom, neophodnom za izvođenje nastave.

Za informacije u vezi sa školom solo pevanja (termini, grupe itd), javite se na telefon profesorke Milice Stojčev: 064/ 56 59 404.

Uz talenat, vašu volju i želju, obostrano ćemo uživati u širenju znanja, ličnom napredovanju, lepom glasu i divnoj umetnosti.