Полезна информация за услугата Подмяна на водомер

Още при строителните дейности на сградите и обектите се откриват съответните партиди за ток и вода. Това са двата основни източника, които са необходими за съвременния живот и използване на даден имот. Независимо от това дали се касае за обект, който ще бъде използван като жилищен или за бизнес е необходимо да се има предвид, че инсталирането на електромери и водомери се извършва само и единствено от утвърдени фирми. Освен в новоизгладени сгради със съответния брой обекти може да се наложи подмяна и ремонт на измерващите уреди, които вече са амортизирани и не могат да предоставят точни данни. Днес ще ви запознаем с услугата на Хидро Старт за подмяна на водомери София, която включва набор от услуги в полза на потребителя.

Монтаж и подмяна – кога се налага

Не може да се монтират и подменят безпричинно и самоинициативно водомерите. Предвид това, че са подложени на контрол от доставчика на вода е редно да се следват всички условия, които се отнасят както до монтиране в нов обект така и при нужда от подмяна на стар с нов водомер.

Имайте предвид, че има някои основни причини, които са показателни за осигуряването на правилно функциониращ измервателен уред. На първо място такъв измервателен уред се изисква при всякакъв тип обекти, в които има достъп до течаща вода. А такива са:

 • Жилищни обекти- апартаменти, къщи, вили и други;
 • Сгради, които осъществяват дейност като хотели и други места за настаняване;
 • Производствени бази;
 • Магазини;
 • Кафенета, ресторанти и всякакви други заведения за хранене;
 • Бензиностанции и други.

Реално навсякъде, където се използва вода се налага да бъде монтиран уред за измерване още преди сградата да е въведена в експлоатация. А за да може да се използва уреда е важно да бъде узаконен от съответния орган.

По отношение на подмяната то такава се налага при изтичане на 10 годишен експлоатационен период както и при възникване на проблеми в прецизността на измерването на разходваното количество вода.

Какво представлява услугата

нов водомер

Смяната на водомера не можете да направите вие сами колкото и да ви се иска да спестите някой лев. Става въпрос за лицензирана услуга, която може да се провежда само и единствено от водопроводчици, които имат право да провеждат такива дейности. Услугата по подмяна на водомери в София и региона можете да поверите на екипа на Хидро Старт, който ще ви гарантира:

 • Качество;
 • Експедитивност;
 • Гаранции за дълъг експлоатационен период;
 • Надеждност;
 • Пломбиране и узаконяване съобразно критериите на ВиК София;
 • Достъпна и конкурентна цена.

Само опитни и способни да се справят с поставените задачи специалисти е необходимо да бъдат наети за да се поведе качествен ремонт и подмяна на стария водомер с нов. Има защо да внимавате с това на кой поверявате тази отговорност, тъй като при липса на лиценз ви грози солена глоба от страна на доставчика на вода.

Етапи за извършване на услугата

За онзи от вас, на които им предстои подобна манипулация, която е свързана с подмяната на водомера ще споделим основните етапи, които се отнасят до извършването на конкретната дейност. А това са:

 • Установяване на повредата чрез извършване на тестове на място;
 • Демонтиране на повредения;
 • Изготвяне на протокол, в който се описват текущите показания, марката, модела, номера на водомера и пломбата както и причината за неговия демонтаж;
 • Монтиране на нов съобразно изискванията на ВиК дружеството;
 • Поставяне на пломба и узаконяване, което включва попълване на съответните данни в Приемо-предавателния протокол, който се издава в три екземпляра.

Важно е да уведомим клиентите от София, че целия процес и документално оформление е ангажимент на лицензираната фирма, която спестява време и усилия на абонатите при текущи подобни ремонти, свързани с подмяната на дефектен или стар измервателен уред с нов.