Какво представлява смяната на щрангове и защо не бива да отлагате ремонта им?

При настъпване на авария, която обхваща основните тръби на водопроводната инсталация на една сграда е наложително да се вземат под внимание професионалните услуги на които ще възложите изпълнението на ремонта. Спецификата на онези, които са свързани с това да се осигурят условия, които се отнасят до това да работи водопровода ефективно и сигурно оказва въздействие върху взимането на решения относно избора на екип. Водопроводчиците, които ще бъдат ангажирани с извършването на ремонтни дейности по смяна и ремонт на вертикални или хоризонтални щрангове следва да имат нужния опит и квалификация. Това на практика ще ви подсигури гарантирано качествена услуга.

В какво се изразяват дефектите по щранговете?

Мнозина от вас не са наясно с това, което се налага да бъде извършено като дейност, когато има повредена на основен щранг в сградата. Този тип аварии са доста специфични, тъй като наистина имат съществено отношение върху използването на вода от абонатите в имота.

Чести дефекти, които обикновено възникват при тези ВиК компоненти са:

 • Спукани тръби поради много високо налягане;
 • Дефекти при стари ВиК щрангове, които са корозирали и не работят ефективно;
 • Образуване на голямо количество варовик, което реално затруднява работата на инсталацията;
 • Наличие на корозия, която прави водата опасна за използване;
 • Течове, които причиняват конструктивни щети на сградата.

Както можете и сами да прецените наистина има причина дори при незначителни на пръв поглед дефекти да потърсите професионални водопроводчици, които да извършат обследване на системата и да установят какви са повредите и щетите, които те са нанесли на сградата. Перспективно е да се вземат под внимание редица обстоятелства, които се отнасят именно до това смяната на щранговете да бъде извършена от експерти, които та напълно наясно с особеностите на главните тръби, в които се осъществява циркулацията на водата.

Рискове от отлагане на ремонта

подмяна на щрангове

Обикновено в една етажна собственост много трудно могат собствениците да се разберат и да съберат средства за извършването на такава мащабна операция. И така отлагането на ремонта води до разрастването на аварията и от там разбира се и материалните щети, които възникват в особено големи размери. Преди всичко имайте предвид, че с бездействието си има съществен риск от:

 • Наводнения;
 • Конструктивни промени в сградата, които могат да доведат до срутване на стени или други елементи;
 • Като цяло сградата да стане опасна за обитаване;
 • Да се появи мухъл и влага в общите части;
 • Качеството на водата, която тече от смесителите в имотите да е негодна за използване.

Не рискувайте здравето си, а осигурете бърза намеса на специалисти, които да извършат съответното обследване и да дадат предписание за това какви действия е необходимо да се предприемат що се отнася именно до това да се извършат ремонти, които да осигурят ефективната работа на водопровода. Професионалното отношение и грижата към важния ресурс, а именно водата ще ви предостави спокойно използване и живот в жилищна или друг тип сграда.

Как са изберете екип за смяна на щрангове?

След като сте осъзнали необходимостта от ремонт по ВиК инсталацията важно крачка е да се избере екип, който да ви гарантира отлична ефективност от извършената процедура. Наемането на водопроводчици не бива да бъде на случаен принцип. Това, което е важно по отношение на качеството и сигурността са именно онези детайли и аспекти, които имат пряко отношение към това да се спазят процедурите, които гарантират ефективност, сигурност и безаварийна експлоатация дълго във времето. Именно поради това е необходимо да вземете под внимание следните насоки:

 • Екипа да има опит в извършването на такива действия;
 • Да се гарантира качеството на услугата;
 • Да има доволни клиенти, които са споделили мнение относно проведена в техния обект работа;
 • Съотношението цена-качество да разумно.

Предприетите действия и избирането на екип до голяма степен имат важна роля за това да можете да си гарантирате спокойно използване на водния ресурс без значение от предназначението на сградата.