Какво е нужно да знаете за монтаж и демонтаж на водомери?

За монтаж и демонтаж на водомери ви съветваме да се доверите на експерти, които имат опита и способността да гарантират качествено изпълнение на услугата. Често потребители не осъзнават потребността от това да подменят измервателното устройство и така с години плащат повече вода, отколкото реално използват. Добре да имате предвид, че през период от 10 години дружествата доставчици на вода налагат на абонатите подмяна на водомерите. Освен това се оказва, че в хода на експлоатация на измервателното съоръжение също възникват дефекти, които причиняват неточно отчитане на водния ресурс. Предвид това е необходимо да се приложат основни принципи и правила, които са определящи за това да бъде извършен навременна подмяна.

Кога се налага демонтаж на стар и монтаж на нов водомер?

Характерно за това да се възползвате от такива услуги, които имат отношение към осигуряването на качествена работа на водомера е в това, че можете да разчитате на коректен ремонт при повреда. Може би си нямате никаква представа кога се налага водомера да бъде подменен с нов. Причини има няколко, но основните, които се оказват ключови за това да се потърси екип за провеждане на този тип ремонт се налага при:

  • Спиране работата на измервателното устройство;
  • Неправилно отчитане на измервателния уред;
  • Изготвяне на предписание от страна на доставчика по отношение на това да се осигури подмяна на водомерите с нови, които са по-прецизни и иновативни по отношение на отчитането на разхода на вода;
  • Настъпване на деформации, които са причинени от природни бедствия като например лек трус, който въздейства на работата на устройството и други.

Не бива да пренебрегвате потребността от това да се инвестира в качествена услуга, която би ви спестила редица главоболия относно това да бъдат избрани такива действия, които са наистина определящи за това да си гарантирате отлична работа на измервателния уред.

Кой може да извърши монтаж и демонтаж на водомери?

вода

Процеса е доста сложен въпреки, че за доста потребители той изглежда наистина елементарен. Реално можете да изберете който и да е водопроводчик за да бъде извършена рехабилитацията на водомера ви. Но когато става въпрос за законосъобразност то е важно да подчертаем, че всъщност можете да разчитате само на лицензирани фирми, които имат право да извършат подмяната на водомера с нов.

За демонтаж и монтаж на измервателното устройство има защо да се доверите на специалисти, които разполагат с:

  • Лиценз от доставчика на вода;
  • Опитен екип от експерти, които могат да се справят експедитивно с поставената им задача;
  • Осигурява се необходимото качество;
  • Гарантира се дълъг експлоатационен срок на услугата;
  • Използват се такъв тип измервателни устройства, които имат отношение към прецизното и коректно отчитане на разхода.

Освен това лицензираните фирми, които извършват такъв тип услуги не само физически подменят измервателните устройства като демонтират и монтират водомерите, а извършват узаконяване на нови като поставят пломба и изготвят документите за проведена манипулация. А това пести на абонатите пари и излишни разходи.

Колко струва услугата?

Тарифите са регламентирани и се отнасят до това да могат да бъдат извършвани различни типове дейности, които се отнасят до монтаж и демонтаж на водомери. В зависимост от това дали става въпрос за такъв за топла или студена вода то стойността е различна. Осен това има значение дали се касае за вариант, който е аналогов или с дистанционно отчитане.

Необходимо е разбира се услугата да бъде качествена, което на практика би имало отношение към това да е наистина перспективно и безпроблемно отчитането на разходваната вода. Не повече от 80-90 лева ще коства на абонатите инвестирането в демонтаж и монтаж на измервателно устройство на входа на ВиК системата така, че наистина да функционира и работи съобразно установени стандарти.